Udlændinges køb af bolig

Der er fastsat visse regler for udlændinges køb af bolig i Danmark. Disse regler gælder selvfølgelig også på Ærø. Der er forskel på reglerne alt efter hvor i verden du kommer fra og om du har boet i Danmark før du køber ejendom. 

Er du statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du uden tilladelse erhverve fast ejendom til egen helårsbeboelse eller med henblik på at udøve selvstændig virksomhed.  

Hvis du ikke er hjemmehørende i EU/EØS, gælder der andre regler og det er typisk sværere at opfylde kriterierne for at købe fast ejendom i Danmark.

Det er vigtigt at skelne mellem køb af permanent bolig og fritidshus. Ærø Kommunes bosætningsmedarbejder vejleder ikke udlændinge der ønsker at erhverve fritidshus på Ærø.

Du kan læse mere om de regler der gælder for erhvervelse af fast ejendom i Danmark og på Ærø i oversigten, som kan downloades herunder.

Regler ved boligkøb i Danmark

Ansøgning om tilladelse

Du kan finde den nyeste ansøgningsblanket vedrørende tilladelse til erhvervelse af helårsbolig på både dansk og engelsk på Civilstyrelsens hjemmeside.