Bosætningsteamet i Ærø kommune efterlyser samarbejdspartnere

Hvad skal der til for at man som ny ærøbo kan opnå tilknytning til sin ø?

Bosætningsteamet i Ærø Kommune er vært ved en række arrangementer, rettet imod at skabe trivsel og tryghed for de personer, der har valgt, eller er i gang med at vælge, Ærø til.

Vi efterlyser turarrangører, guider, foreninger, lokalråd, forsamlingshuse, aktivitetscentre, klubber, spisesteder og lignende, til i samarbejde med os at planlægge ét eller flere ud af mindst 4 årlige trivselssammenkomster, vinter, forår, sommer og efterår.

Ærø Kommune står som hovedarrangør og er økonomisk ansvarlig. Byd gerne ind, hvis du eller I er interesserede i opgaven eller en del af opgaven.

Vores mål er igennem helhedsoplevelser at bygge bro imellem mennesker. Rammerne for de enkelte arrangementer skal variere. Det er for eksempel vigtigt, at vi kommer rundt på øen, at vi får dækket årstiderne, at varierede målgrupper tænkes ind og at arrangementerne rammer mange sanser.

Send gerne en mail med kort beskrivelse af idé, samarbejdspartnere, prisforslag, målgruppe med mere til flyttilaeroe@aeroekommune.dk 

Vi forbeholder os ret til at vælge blandt indkomne forslag, herunder til ikke at benytte alle og eller at tilføje nye efter eget valg, så det er muligt indenfor en passende økonomisk ramme at arrangere mindst 4 forskellige arrangementer, fordelt over året og øen.

For mere information, kontakt bosætningsmedarbejderne i Ærø Kommune: flyttilaeroe@aeroekommune.dk eller Telefon: 63525063