Skip til hoved indholdet

Bæredygtig ø

 

Bæredygtig ø

Vi lever i en mangfoldig verden. En verden med store teknologiske fremskridt.

Det giver en ø som Ærø et helt særligt iværksættermiljø, da globalisering og internationalisering er blevet dagligdag. Dette har givet et skift i den måde, vi som øboer arbejder på - og i forhold til dem, vi samarbejder med.

Det mangfoldige arbejdsmiljø skaber nemlig grundlag for bredere tænkning og mere innovation.

Ærø er da også helt unik, og smykker sig med titler som ”Digital Ø” med lynhurtigt fibernet over hele øen - og ”Vedvarende Energi Ø”, selvforsynende med energi fra solceller og vindmøller.

 

På Ærø har man satset på vindmøller og anden vedvarende energi siden 1970'erne og alle Ærøs offentlige bygninger er CO2-neutrale.

Ærø er på årsbasis selvforsynende med grøn elektricitet, og øens tre fjernvarmeanlæg er primært baseret på solvarme.

Elfærgen Ellen er den nyeste vedvarende energisatsning på Ærø. Ellen sejler 100 % elektrisk, helt uden nødgenerator og dieselolie.

Ellen er den logiske konsekvens af, at øen producerer et overskud af grøn elektricitet.

Strømmen fra vindmøllerne bruges nemlig til at oplade Ellens 840 maritimt godkendte batterimoduler.

 

El-færgen Ellen 

 

 

 

El-færgen Ellen ©Ærø EnergyLab